شرایط جدید خدماتی کردن خطوط پیام کوتاه

شرایط جدید خطوط پیام کوتاه خدماتی

پس از مدتها شرایط جدید خدماتی کردن خطوط پیام کوتاه اعلام شد، در این مرحله تنها خطوط حقوقی خدماتی خواهند شد. همچنین امکان خدماتی کردن برای ادارات دولتی نیز فراهم گردیده است. در این طرح ارسال گواهی امضا برای تمامی خطوط الزامی می‌باشد.


شرایط کلی :

  • دسته بندی پیامک ارسالی باید کامل و واضح باشد (برای مثال اعلام کد پیگیری، ارسال جزئیات خرید بلیط، …)
  • نمونه پیامک ارسالی باید ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ….. می‌باشد)
  • شماره های مربوط به تراکنش های بانکی نیازی به ارسال بانک شماره های مشترکین ندارند.
  • صندوق های قرض الحسنه ، شرکت های بورس و ….. جهت درخواست شماره خدماتی نیازمند ارائه مجوز از بانک مرکزی هستند.

در صورت بروز هرگونه تخلف از موارد زیر خط خدماتی از لیست سفید خارج می‌شود :

پیامکی مغایر با نمونه پیامک‌های اعلام شده ارسال گردد.
کاربر به شماره هایی غیر از فهرست اعلام شده پیامک ارسال کند.
مشترک از دریافت هرگونه پیام شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد.
کاربر به تعهدات خود در زمینه شماره های خدماتی عمل ننماید.

 

متن تعهدنامه استفاده از خط خدماتی بصورت زیر می‌‎باشد:

شرکت …………….. تعهد می‌نماید از خط ………………….. تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی) استفاده نماید و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد و در صورت ارسال پیامک تبلیغاتی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان جریمه نسبت به تخلف انجام شده پرداخت نماید.

خطوطی که درخواست آنها جهت خدماتی کردن مورد موافقت همراه اول قرار گرفته باشد، به محض اعلام به سامانه پیامک ملی، به کاربر متقاضی اطلاع داده خواهد شد.

دریافت فرم خدماتی کردن خطوط پیام کوتاه

همچنین بخوانید